Contact

FOTO SERVICE SRL

RO437650

MAGAZIN GORJULUI

Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr.67 (vis-A-vis de P-ta Gorjului), Sector 6,(Cartier Militari) Bucuresti
Tel/fax.: 021-434.29.10
E-mail: fscomenzi@yahoo.com
Luni – Vineri: 07:00 – 21:00
Sambata: 08:00 – 16:00
Duminica: Inchis

MAGAZIN CAMIL RESSU

Adresa: B-dul Camil Ressu nr.76, Sector 3, Bucuresti (st. de metrou N. Grigorescu)
Tel/fax.: 021-348.31.71
Mobil.: 0741.567.370
E-mail: fscamilressu@yahoo.com
Luni – Vineri: 07:00 – 20:30
Sambata: 08:00 – 16:00
Duminica: Inchis

MAGAZIN GARA DE NORD

Adresa:In incinta statiei de metrou
Tel/fax.: 021-315.30.73
Mobil.: 0740.930.844
E-mail: fsgaradenord@yahoo.com
Luni – Vineri: 07:00 – 20:30
Sambata: 08:00 – 16:00
Duminica: Inchis

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 44, Comuna Chiajna, Jud. Ilfov, Romania
Manager.: 0745.034.451
Manager Cheap .: 0744.304.590
E-mail: fscomenzi@yahoo.com
CUI: 437650
Nr. Inmatriculare: J23/738/2007